• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Garantie

Standaard en Verlengde Garantievoorwaarden

 

Voor alle verzoeken voor garantie- en productondersteuning, neem contact om met Care4Air bvba via [email protected].

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de standaard en de verlengde garantie op producten gekocht bij Care4Air bvba.

 

In het geval u een garantieclaim hebt met betrekking tot een geleverd product, wordt u gevraagd het betreffende product te retourneren aan ons ondersteuningscentrum.

Deze algemene voorwaarden vormen een contract tussen de klant (u) en Care4Air BVBA registratienummer van het bedrijf: Ondernemingsnummer : 0668.766.302 .

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op garanties van producten gekocht bij Care4Air bvba.

 

Wij raden aan om, indien mogelijk, de originele verpakking van het product te bewaren. In het onwaarschijnlijke geval dat u een garantiereparatie nodig hebt en u niet over de originele verpakking beschikt, draagt u de verantwoordelijkheid voor het veilig verpakken van uw product en het vervoer. Care4Air BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die kan optreden tijdens het transport.

 

Care4Air BVBA biedt de garanties en productondersteuning uiteengezet in deze algemene voorwaarden met betrekking tot producten aangeboden en geleverd door Care4Air BVBA                       

Garantievoorwaarden.

1

Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden zoals hieronder uiteengezet, stemt Care4Air BVBA in met het op hun kosten repareren of vervangen van het product dat zij aan u hebben geleverd, in omstandigheden waarin het product niet werkt in overeenstemming met de specificaties van Care4Air BVBA tijdens de standaard garantieperiode van 12 maanden.

Verlengde garantie:

Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden zoals hieronder uiteengezet stemt Care4Air BVBA in met het op hun kosten repareren of vervangen van het speciale product PCB/DRIVER van alle Dimlux ballasten dat zij aan u hebben geleverd, in omstandigheden waarin het product niet werkt in overeenstemming met de specificaties van Care4Air BVBA tijdens de verlengde garantieperiode van 36 maanden.

 

2

De voordelen van deze contractuele productgarantie zijn in aanvulling op andere rechten en rechtsmiddelen voor u beschikbaar onder de wetten van België.

 

 

3

Aankoopbewijs (factuur of betaalde orderbevestiging) moet worden overhandigd bij het aanvragen van dienstverlening in het kader van de garanties.

 

4

Care4Air BVBA vereist van alle klanten die een service-aanvraag doen in het kader van de garanties, te voldoen aan de richtlijnen van het personeel van Care4Air BVBA met betrekking tot het oplossen van problemen en het faciliteren van een reparatie of vervanging in het kader van deze voorwaarden.

 

5

Wanneer producten al defect of beschadigd zijn bij levering, moet fotografisch bewijs van de schade meteen worden verzonden aan Care4Air BVBA Support via [email protected] voordat het product wordt gerepareerd of vervangen in overeenstemming met deze voorwaarden.

 

6

Care4Air BVBA behoudt zich het recht voor om het product of een relevant deel te vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig product of onderdeel, in plaats van reparatie. Indien wordt vervangen, zal Care4Air BVBA bepalen, naar eigen goeddunken, door het meest overeenkomende product uit het huidige productassortiment van Care4Air BVBA, het defecte of beschadigde product zal worden vervangen. Het vervangende product kan in grootte en specificaties verschillen van het verwisselde product, naar redelijke overweging van Care4Air BVBA. Care4Air BVBA kan onderdelen vervangen door gereviseerde onderdelen. Vervanging van het product of een onderdeel in het kader van de garantie, leidt niet tot verlengen of opnieuw ingaan van de garantieperiode.

 

7

Als Care4Air BVBA de producten niet kan repareren of vervangen, zal de klant een tegoed krijgen voor Care4Air BVBA -winkel of het bedrag van het product worden terugbetaald (naar keuze van Care4Air BVBA). Dit tegoed of de terugbetaling zal ten bedrage zijn van de aankoopprijs van het product zonder de bijbehorende verzendkosten.

 

8

In geval van vervanging, terugbetaling, of een winkeltegoed zoals beschreven in paragraaf 6, wordt het defecte product eigendom van Care4Air BVBA.

 

9

Bij ontvangst is de klant verantwoordelijk voor het controleren van alle goederen die hij heeft ontvangen van Care4Air BVBA. In gevallen waarin goederen zijn beschadigd tijdens het transport, moet de klant dit binnen 3 dagen na ontvangst van het product melden bij Care4Air BVBA. Het niet melden van fysieke schade binnen 3 dagen na ontvangst, kan leiden tot afwijzen van garantie voor fysieke schade.

 

10

Garantie op producten gekocht bij Care4Air BVBA zijn niet van toepassing op:

 

            verbruiksartikelen, zoals batterijen of beschermende coatings die na verloop van tijd slijten, tenzij er een storing is opgetreden als gevolg van een defect in materialen of de productie;

            cosmetische schade, dozen, verpakking of externe oppervlakken (inclusief tijdens transport);

            schade veroorzaakt door gebruik samen met een ander product;

            schade veroorzaakt door ongevallen, misbruik, verkeerd gebruik, contact met vloeistof, brand, aardbeving of andere externe oorzaken;

            schade veroorzaakt door het bedienen van het product buiten enige gepubliceerde gebruiksrichtlijnen;

            schade veroorzaakt door onderhoud (inclusief upgrades en uitbreidingen) uitgevoerd door iedereen die geen vertegenwoordiger is van Care4Air BVBA;

            een product dat is aangepast om de functionaliteit of het vermogen te wijzigen zonder de schriftelijke toestemming van Care4Air BVBA, met inbegrip van maar niet beperkt tot de installatie van aangepaste firmware of andere software;

            defecten veroorzaakt door normale slijtage of anderszins, te wijten aan de normale veroudering van het product;

            als een serienummer van een product verwijderd of onleesbaar gemaakt is,

            als het product is gestolen of Care4Air BVBA redelijkerwijs gelooft dat het product is gestolen op basis van informatie verstrekt door wetshandhavingsinstanties, of

            wanneer het aankoopbewijs (factuur of betaalde orderbevestiging) niet kan worden verstrekt.

           

11.

Care4Air BVBA behoudt zich het recht voor om te bepalen welk reparatiecentrum (inclusief de interne reparatiefaciliteit van Care4Air BVBA) de juiste servicelocatie is voor een bepaalde omstandigheid.


 

12


Het Productrisico tijdens het transport van en naar het geautoriseerde reparatiecentrum van Care4Air BVBA is voor verantwoordelijkheid de klant.


 

13

Care4Air BVBA kan vragen om terugbetaling van door ons gemaakte kosten wanneer blijkt dat het product goed werkt, of als is vastgesteld dat de garantie niet van toepassing is volgens paragraaf 16.


 

14


Care4Air BVBA behoudt redelijke vrijheid om te bepalen of een product al dan niet functioneert in overeenstemming met de specificaties van Care4Air BVBA, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving van België.


 

15


De standaard en verlengde garanties zijn overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar van een product oorspronkelijk gekocht bij Care4Air BVBA op voorwaarde dat  Care4Air BVBA wordt geïnformeerd door contact op te nemen met Care4Air BVBA Sales via [email protected] binnen 7 dagen na de datum van overdracht.


 

16


Voor zover volledig wettelijk toegestaan, is de garantie niet van toepassing ten aanzien van een product:

                       

als het product niet is geïnstalleerd, bediend, onderhouden, of gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant of volgens de specificaties geleverd bij het product;

                        als het fabrieksmatige aangebrachte serienummer van een product verwijderd of onleesbaar gemaakt is;

                        dat schade heeft geleden, een defect of storing heeft als gevolg van wijzigingen, enige wijzigingen (hardware of software), ongeval, misbruik, brand, gemorste vloeistof, onjuiste aanpassing van klantbesturingen, gebruik op een verkeerde spanning, stroompieken en -dalen, onweersactiviteit, overmacht, voedingsproblemen, sabotage of onbevoegde reparaties door enige personen, gebruik van defecte of niet-compatibele accessoires, de werking van een computervirus van welke aard dan ook, blootstelling aan abnormaal corrosieve omstandigheden of binnendringen door een insect, ongedierte of een vreemd voorwerp in het product;

                        bij schade ontstaan tijdens transport, installatie of tijdens het verplaatsen van het product, of bij transportkosten van het product of onderdelen daarvan naar van de klant, tenzij anders vermeld in deze garantievoorwaarden;

                        wat betreft de software of hardware van een derde niet opgenomen in het product zoals oorspronkelijk ingesteld door de fabrikant;

                        bij enige tekortkoming, in de mate dat de tekortkoming geen defect van het product is voor uitvoering in overeenstemming met de specificaties;

                        bij vervanging of reparatie van eventuele verbruiksgoederen (inclusief batterijen, projectorlampen en kabels), of verloren onderdelen of accessoires;

                        bij onderhoud en ondersteuning van enig software besturingsssyteem geïnstalleerd op een product, behalve om te helpen bij het herstellen van het product naar de standaard fabrieksinstellingen.

           

17
 Het volgende is van toepassing voor zover wettelijk toegestaan:

 

                        Care4Air BVBA  is niet aansprakelijk voor verlies, schade of wijzigingen aan hardware, software, programma´s, data en/of informatie opgeslagen op enige media of enig onderdeel van het product van derden, ongeacht hoe dit heeft plaatsgevonden, of voor enig verlies of schade als gevolg van verlies van gebruik, gederfde winst of omzet, of voor eventuele indirecte of gevolgschade of schade.

                        De totale aansprakelijkheid van Care4Air BVBA ten aanzien van alle vorderingen op grond van de garantie, mag niet hoger zijn dan de oorspronkelijke aankoopprijs van het product of, naar keuze van Care4Air BVBA, de vervanging van het Product door een soortgelijk of vergelijkbaar product.

                        Care4Air BVBA sluit alle andere garanties, bepalingen, voorwaarden, verklaringen en verbintenissen expliciet of impliciet uit.

           

18

 

      Voor zover van toepassing op garanties met betrekking tot producten geleverd door Care4Air BVBA, worden deze garantievoorwaarden uitgelegd op basis van de wet van Nederland en de partijen onderwerpen zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken in België.


 

Terugzendingen op basis van garantie

 

Als u problemen ondervindt met uw product, verwijzen wij u eerst naar onze [email protected] voor direct antwoord op veelgestelde vragen. Als het probleem aanhoudt, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam voor verdere probleemoplossing of om een garantieclaim te starten.

 

Veel problemen kunnen snel worden opgelost via e-mail of telefoon.

 

 

Het indienen van een garantieclaim:

 

            Neem gewoon contact op met ons ondersteuningsteam en geef ons uw aankoopgegevens samen met een korte beschrijving van de storing.

            Ons ondersteuningsteam zal proberen het probleem op te lossen en zal bepalen in hoeverre het product moeten worden geretourneerd voor beoordeling.

            Zodra het product is ontvangen, zullen onze ervaren technici het product beoordelen en de situatie zo snel mogelijk oplossen.

 

Garantieproces

 

Let op: hoewel het retourproces tot 30 dagen kan duren, met uitzondering van de duur van transport, streven we ernaar retourzendingen zo spoedig mogelijk af te handelen. Het meeste wordt binnen een week opgelost. Retourlevertijden zijn slechts schattingen en kunnen variëren op basis van de locatie.